เทศบาลตำบลโคกกลาง ยินดีให้บริการ

 
  • ทำความสะอาดถนนหน้าเทศบาล
  • ทำความสะอาดถนน
  • NoGift
  • ต่อต้านคอร์รัปชั่น
  • โควิด 19
เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกกลาง
เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบล ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกกลาง เรื่อง ขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
ประกาศเทศบาลตำบลโคกกลาง เรื่อง ขยายกำหนดระยะเวลาดำ ... new

อ่านต่อ... 
 
ผลการเบิกจ่ายเงินตามไตรมาส งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
ผลการเบิกจ่ายเงินตามไตรมาส งบประมาณรายจ่ายประจำปี ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกกลาง เรื่อง ประกาศสรุปผลการเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลโคกกลาง เรื่อง ประกาศสรุปผลการเนิน ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลโคกกลาง โดยการนำของ น.ส.อมรรัตน์ สุเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลโคกกลาง
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลโคกกลาง โดยกา ...

อ่านต่อ... 
 
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารและประธานสภาเทศบาล ออกติดตามงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหนองแดง หมู่ที่ 4
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารและประธ ...

อ่านต่อ... 
 
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลโคกกลาง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหาร สมาชิกสภ ...

อ่านต่อ... 
 
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดพื้นที่ในเขตบ้านหนองคลอง หมู่ที่ 6
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. คณะผ ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วัดป่าพรประสิทธิ์
วัดป่าพรประสิทธิ์ ...

อ่านต่อ... 
 
วัดโคกกลางเจริญจิตร
วัดโคกกลางเจริญจิตร ...

อ่านต่อ... 
 
วัดบ้านกุดสิม
วัดบ้านกุดสิม ...

อ่านต่อ... 
 
รายชื่อร้านค้า ร้านอาหาร ได้แก่
รายชื่อร้านค้า ร้านอาหาร ได้แก่ ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมดข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
     
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 


ศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565