เทศบาลตำบลโคกกลาง ยินดีให้บริการ

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

     

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563

     

รายงานการจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ.2562

     

รายงานการรับ-จ่ายเงิน 2562

     

 
 
 
 
 
 
 
 


อังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565