เทศบาลตำบลโคกกลาง ยินดีให้บริการ

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

     

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

     

ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     

 
 
 
 
 
 
 
 


อังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565